In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Lederstore.nl zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op de door Lederstore.nl uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Lederstore.nl cadeaubon aanvaard je de onderstaande cadeaubonvoorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lederstore.nl uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeau kaarten) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door Lederstore.nl.

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts één keer verstrekt. Je dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Lederstore.nl te worden verstrekt. Lederstore.nl behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Lederstore.nl aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou gewenste producten in de "winkelwagen" te plaatsen. Tijdens het bestelproces klik je vervolgens op "Vouchercode ontvangen?" en vul je de code die op de cadeaubon staan in.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is, na uitgifte, een periode van 2 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door Lederstore.nl zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen via www.lederstore.nl.

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: mastercard, VISA, kortingscode, iDEAL, Bancontact, PayPal, Belfius, Sofort banking of Maestro.

10. In geval Lederstore.nl op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal ter zake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo.

11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

15. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.

16. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.