Wat is het Drents heideschaap?

Het Drentse heideschaap is het oudste schapenras in West-Europa. Het schapenras komt al vanaf 4000 v.Chr voor in Drenthe. De schapen werden in die tijd waarschijnlijk door de Fransen meegenomen naar Nederland. Het belangrijkste product van deze schapen was de mest, deze mest werd vooral gebruikt bij de akkerbouw. Naast de mest levert dit schaap wol, leer en vlees. De schapenvacht van het Drentse heideschaap komt in diverse kleuren zoals wit, crème, bruin en zwart.
 

Wat zijn karakteristieken van de Drents heideschapen?

Het Drents heideschaap is onder te verdelen in twee types, het oude en nieuwe. Het nieuwe type Drents heideschaap is ontstaat door een kruising met het  Schoonebeker heideschaap. Het nieuwe type is te herkennen aan de kleinere hoorns en krommere neus. Het oude en zeldzame type is te herkennen aan de rechte profiellijn van zijn neus. Vandaag de dag zijn de meeste Drentse heideschapen van het nieuwe type. Deze dieren worden tegenwoordig voornamelijk ingezet bij het onderhoud van natuurterreinen.

De wolopbrengst van het Drents heideschaap bedraagt ongeveer 1 á 2 kilogram per schaap. De wol van het schaap bestaat uit drie soorten vezels namelijk: een dek fijne onderwol, de langharige vezel en de dikke holle vezel. Door deze samenstelling van het wol blijft het schaap lekker warm.

Een Drents heideschaap ram is altijd gehoornd. De hoorns groeien in een spiraal vorm en zijn groter dan bij een ooi. De hoorns moeten een sierlijke draai hebben zodat de oren vrij zijn. Een ooi kan hoornloos zijn of kleine hoorns hebben. De hoorns van een ooi staan naar achter gericht, bij een ooi groeien de hoorns niet in een spiraal vorm zoals bij een ram.

Bij een goede voeding kan een ooi een gewicht bereiken van ongeveer 50 kilogram deze heeft dan een schofthoogte van ± 48cm. Een ram kan een gewicht van ongeveer 80 kilogram bereiken en kan een schofthoogte van ± 53cm hebben. Het aflammeren gaat ze gemakkelijk af en een ooi zorgt per worp ongeveer voor een lam.

 
De geschiedenis van de Drentsheideschaap

Het Drents heideschaap is een van de oudste schapenrassen van West-Europa. Het schaap bracht o.a. wol, leer en vlees maar werd het meeste gebruikt voor zijn mest. De mest van het schaap werd gebruikt om schrale gronden beter vruchtbaar te maken. Door de introductie van kunstmest werd de taak van het Drentse schaap overbodig omdat het schaap verder weinig productief was. Door deze verandering was ook het economisch belang van dit schapenras steeds minder geworden. Het aantal schapen nam dan ook steeds sneller af. Rond het jaar 1948 werd er een nieuwe kudde gesticht om het ras te behouden. In 1985 werd er een speciale fokkersverenging opgezet om het Drents heideschaap te behouden. Op dit moment lopen er ongeveer 3000 geregistreerde dieren rond en behoord het ras tot de zeldzame huisdieren.