Wat is een Jacobschaap schaap? (Jacob sheep)

Het Jacobschaap ontleent zijn naam aan het Bijbelse verhaal over Jacob. Jacob mocht als loon alle gevlekte schapen uit de Labans kudde afzonderen en behouden. Waar het Jacobschaap oorspronkelijk vandaan komt is helaas niet bekend. Wel bekend is dat deze schapen al rondliepen sinds voor de jaartelling die we nu kennen. De schapenvacht kan verschillende kleuren hebben. De basis van de vacht is wit daarnaast heeft het schaap vaak strakke bruine of zwarte vlekken over zijn lijf. Het merendeel van de schapen heeft de kleurstelling wit met zwart.
 

Wat zijn karakteristieken van het Jacobschaap?

Het Jacobschaap is klein maar stevig gebouwd met een brede, rechte rug. Van nature is het Jacobschaap wat schuw. Het dier kan goed overleven van matige grassoorten. De kop van het Jacobschaap heeft geen wol maar korte zachte haren. Tevens heeft dit schaap een bles over zijn kop lopen. De bles is de witte streep die over de kop van het dier loopt.

De kleur van het wol kan wit met bruin als wit met zwart zijn. Daarbij moet de donkere wol een goede strakke randafscheiding hebben zodat er mooie vlakken te zien zijn. De kleuren mogen dus niet door elkaar lopen, daarbij is het bij dit schapenras ook gewenst als er geen donkere huid onder de witte wol zit. Bij een lam is de wol nog zeer fijn, later als het schaap ouder wordt zal de wol wat grover worden. De lengte van de wol kan variëren van ± 7cm tot ±15cm.

Een volwassen ram heeft een gewicht van ongeveer 80 á100 kilogram. En een volwassen ooi heeft een gewicht van ongeveer 40 á 60 kilogram. Een ooi kan twee lammeren per keer werpen, soms komt het ook voor dat er drie lammeren worden geboren. Het Jacobschaap is tevens een redelijk vruchtbaar ras. Geboorteproblemen komen bij dit ras zeer weinig voor. Ze kunnen goed zelfstandig aflammeren zonder hulp van een dierenarts.

Het meest opvallende van het Jacobschaap zijn toch wel de hoorns. Zowel de ram als het ooi kunnen hoorns hebben, deze kunnen variëren van twee tot zes stuks. De hoorns kunnen klein maar ook heel groot zijn en komen ook in vier verschillende vormen. Een schaap kan twee kleine hoorns hebben die naar achter wijzen. Maar ook twee grote hoorns die in een spiraal vorm rondom de oren groeien. Het schaap kan ook vier hoorns hebben, twee grote hoorns staan dan boven op zijn kop en groeien recht naar boven en twee hoorns die vanuit de zijkant van de kop groeien veelal met een lichte krul naar voren. Een schaap kan ook zes hoorns hebben, echter komt dit zeer zelden voor. Er zijn ook hoornloze Jacobschapen.
 

De geschiedenis van het Jacobschaap

Waar het Jacobschaap vandaan komt is niet bekend. Het is een schapenras uit de oude wereld en loopt al vele jaren rond op aarde. Documentatie en bronnen door de jaren heen geven aan dat gevlekte en bonte schapen zo'n drieduizend jaar geleden rond liepen in wat we nu kennen als Syrië en omgeving. Er zijn ook bewijzen gevonden zoals Egyptische muurschilderingen van 1800 v.Chr en Siciliaans aardewerk uit 600 v.Chr waarop schapen met grote hoorns zijn afgebeeld. Uit opgravingen en onderzoeken is gebleken dat het Jacobschaap afstamt van zeer oude schapenrassen. Verschillende opgravingen brachten o.a. botten en schedels die veel gelijkenissen toonden met het huidige Jacobschaap. Over dit schaap werd ook geschreven in het verhaal over Jacob. Op het werk van Peter Paul Rubens uit 1624 "The Reconciliation of Jacob and Esau" zijn twee Jacobschapen afgebeeld.

Rond 1900 had het Jacobschaap nog maar weinig commerciële waarde. De meeste schapen werden in die tijd gebruikt voor o.a. begrazingen, het dier werd toen ook wel het "park schaap" genoemd. Door gebrek aan belangstelling dreigde het Jacobschaap uit te sterven. In het jaar 1969 besloot een groep schapenfokkers en wetenschappers verder te fokken met deze dieren om het ras te behouden. Het schapenras staat vandaag de dag niet meer op de bedreigde diersoorten lijst.